Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • niezwyykla
 • blacknail
 • CzarnyKaptur
 • skit
 • moredreamsplease
 • MrArtdiablo
 • czarnakotka22
 • badblood
 • AsTheSunKissedHorizon
 • tootsietoots
 • misunderstanding
 • poprostudarek
 • Szczu
 • aoikitsune
 • stayhigh
 • awkwardman
 • feelmyabsbaby
 • dimetyloamina
 • snoopypozdro600
 • gemma
 • hydrosphere
 • leukopenia
 • missmuszii
 • strasznik
 • goaskalice
 • madllenn
 • poprostudusia
 • nosiemka
 • 154154
 • nosceteipsum
 • loverdose
 • kaj-zerka
 • mojeinspiracje
 • yasuo
 • sys
 • dzikineon
 • pieprzycto
 • mariola
 • colorfulvillain
 • niemanieba
 • coupdetat
 • brasileira
 • obliviate
 • yourholypope
 • Patij
 • lina993paula
 • zdjeciahuja
 • pheebs
 • theworldofmei
 • stockholmsyndrome
 • dusielecc
 • infra-red
 • pettev
 • tobecloser
 • inspiration-emotions
 • DavyJones
 • ore02
 • coincidenceIdonotthinksoo
 • tractable
 • krisanderias
 • MauaaMi
 • myu
 • sexcandy
 • apfelstrudl
 • day11shadow
 • azja
 • shedevil
 • kalafior2014
 • TimeRush
 • Ilostmysoul
 • haveadrian
 • martynkowa
 • lisia
 • PawelS
 • InaMalajna
 • lapa
 • kikutiku
 • mdjg
 • ladia
 • czekoladowanadzieja
 • laj
 • fuckingbitches
 • MalinowaFantazja
 • BetterPointOfView
 • ignoratiion
 • obnoxious
 • precieux
 • flyingheart
 • mhsa
 • koszmarek
 • makemesmilejo
 • werterowska
 • paulinac26
 • casanovared
 • killthemwithsmile
 • givemeheaven
 • heroinandziggypop
 • myinstantneed
 • SmerfMaruda
 • JestemBogiem
 • ashdsa
 • masterhue
 • oskarowy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

3690 342f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
0585 b05f 390
Reposted fromlaters laters viajustonebullet justonebullet
2537 1a2a 390
7797 2c6c 390
Reposted frompiehus piehus viajustonebullet justonebullet
6728 3aca 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viapsychedelix psychedelix
0741 edae 390
Reposted fromohmylife ohmylife viapsychedelix psychedelix
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
Reposted fromFlau Flau viaexistential existential
Reposted fromlaserpony laserpony viainzynier inzynier
Reposted fromlaserpony laserpony viainzynier inzynier
8874 6e03 390
Reposted fromexistential existential viainzynier inzynier
6157 6769 390
Reposted fromtfu tfu viaMrrruk Mrrruk
8630 29bf 390
Reposted fromjareth jareth viaMrrruk Mrrruk
1131 ef5a 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
6529 cd11 390
Reposted frompiehus piehus
8925 28e7 390
Reposted fromlaters laters viadoubleespresso doubleespresso

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl