Tumblelog by Soup.io
 • blacknail
 • CzarnyKaptur
 • oskarowy
 • masterhue
 • ashdsa
 • JestemBogiem
 • SmerfMaruda
 • myinstantneed
 • heroinandziggypop
 • givemeheaven
 • killthemwithsmile
 • casanovared
 • paulinac26
 • werterowska
 • makemesmilejo
 • koszmarek
 • mhsa
 • flyingheart
 • precieux
 • obnoxious
 • ignoratiion
 • BetterPointOfView
 • MalinowaFantazja
 • fuckingbitches
 • laj
 • czekoladowanadzieja
 • ladia
 • mdjg
 • kikutiku
 • lapa
 • InaMalajna
 • PawelS
 • lisia
 • martynkowa
 • haveadrian
 • Ilostmysoul
 • TimeRush
 • kalafior2014
 • shedevil
 • azja
 • day11shadow
 • apfelstrudl
 • sexcandy
 • myu
 • MauaaMi
 • krisanderias
 • tractable
 • coincidenceIdonotthinksoo
 • ore02
 • DavyJones
 • misiaczek95
 • inspiration-emotions
 • tobecloser
 • pettev
 • infra-red
 • dusielecc
 • stockholmsyndrome
 • theworldofmei
 • pheebs
 • zdjeciahuja
 • lina993paula
 • Patij
 • yourholypope
 • obliviate
 • brasileira
 • coupdetat
 • niemanieba
 • colorfulvillain
 • mariola
 • pieprzycto
 • dzikineon
 • sys
 • yasuo
 • mojeinspiracje
 • kaj-zerka
 • loverdose
 • nosceteipsum
 • 154154
 • nosiemka
 • poprostudusia
 • madllenn
 • goaskalice
 • strasznik
 • missmuszii
 • leukopenia
 • hydrosphere
 • gemma
 • snoopypozdro600
 • dimetyloamina
 • feelmyabsbaby
 • awkwardman
 • stayhigh
 • aoikitsune
 • Szczu
 • poprostudarek
 • misunderstanding
 • tootsietoots
 • AsTheSunKissedHorizon
 • badblood
 • czarnakotka22
 • MrArtdiablo
 • moredreamsplease
 • skit
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

3181 2b03 390
Reposted fromGIFer GIFer viaoutoflove outoflove
8079 8bab 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaanecianow anecianow
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaiamnotarobot iamnotarobot
0991 f232 390
Reposted fromluron luron viaimpressive impressive
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
4402 00f5 390
I nagle ja też sobie uświadamiam, że... że tak jak jest, jest okej. Jest dobrze, nawet jeśli nasza przyjaźń (...) nie przeobrazi się w coś więcej. Choćby dlatego, że ta przyjaźń wzmocniła mnie bardziej niż przyjaźń kogokolwiek innego.
— Stephanie Perkins - "Anna i pocałunek w Paryżu"
3652 6fd5 390
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
Lubię, gdy jesteś niegrzeczna - nie stajesz się całym moim światem, jeśli nie przekroczysz wszystkich granic.
— Piotr Adamczyk
5460 466d 390
Last night I coudn't sleep. So I spent 3 hours on staring at this photo.
4261 d6ea 390
Reposted from777727772 777727772 vialagabugu lagabugu
4632 75cc 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
4637 92f8 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
4638 329c 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
8008 20c2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagriber griber
4661 2a6c 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl